Nieuw belastingverdrag Nederland-België

Graag brengen wij u op de hoogte van enkele ontwikkelingen op het gebied van grensarbeid. Met name 2 belangrijke onderdelen; de Inkomstenbelasting en de sociale zekerheid.
Nieuw belastingverdrag

UPDATE per 22-06-2023
Nederland en België zijn al enkele jaren in onderhandeling over een nieuw belastingverdrag. De onderhandelingen zijn eindelijk afgerond. Gisteren op 21 juni 2023 hebben Nederland en België het nieuwe belastingverdrag ondertekend.

Mogelijk zal het nieuwe belastingverdrag ingaan per 1 januari 2024. De volledige inhoud van het nieuwe verdrag is nog niet bekend gemaakt. Na publicatie van het verdrag brengen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

UPDATE per 27-06-2023
Het verdrag is ondertekend door de ministers.
Wij gaan de initiële teksten bestuderen en u verder informeren. Onze relaties worden eerst via een nieuwsbrief geïnformeerd.

 

Kaderovereenkomst sociale zekerheid thuiswerken

UPDATE per 22-06-2023
Per 1 juli 2023 stopt de Covid-uitzonderingsmaatregel voor de sociale zekerheid. Vanaf deze datum gelden terug de normale aanwijsregels van de Europese Verordening. Dit kan gevolgen hebben voor de grensarbeiders die 25% of meer van de arbeidstijd thuis werken.

Om deze gevolgen te beperken is er een kaderovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst maakt het mogelijk om tot 50% thuis te werken zonder dat u sociaal verzekerd raakt in uw woonland.

Als u gebruik wilt maken van de uitzondering volgens de kaderovereenkomst, dan moet hiervoor een aanvraag ingediend worden. Uw werkgever kan de aanvraag vanaf 1 juli 2023 indienen in het land waar de werkgever is gevestigd (in Nederland bij de SVB, in België bij de RSZ).