de Aflosboete!

Eigenwoningforfait: financieel te overzien

Onlangs is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Eén van de onderwerpen die tot veel publiciteit heeft geleid is het voorstel om de vrijstelling van het eigenwoningforfait af te schaffen. Al snel werd in de media gesproken over ‘aflosboete’.

De financiële gevolgen van deze voorgenomen maatregel zijn voor de meeste huiseigenaren echter overzienbaar. In dit artikel geven wij hierover uitgebreidere informatie.

Wat is eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait is een belasting over de waarde van uw woning. Deze belasting wordt als volgt berekend: Uitgangspunt is de WOZ-waarde van uw woning. Hierover wordt een bepaald percentage genomen. Bij woningen met een hoge waarde is dit percentage hoger dan bij woningen met een lagere waarde. Ligt de waarde van de woning tussen de
€ 75.000,00 en € 1.060.000,00 dan bedraagt dit percentage 0,75%. Het voornemen is om dit percentage te verlagen naar 0,6 % Dit bedrag moet u dan als fictief inkomen bij uw belastbaar inkomen optellen. U moet hierover vervolgens belasting betalen.

Heeft u een woning met een WOZ-waarde van € 250.000,00 dan betekent dit dus, op basis van het huidige tarief van 0,75% dat u op jaarbasis € 1.875,00 bij uw inkomen moet optellen. Betaalt u 37% belasting dan betekent dit dus netto € 693,00 extra belasting alleen omdat u eigenaar bent van een woning.

De Wet Hillen

Op 1 januari 2015 is de wet Hillen van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat wanneer u een eigen woning heeft, maar geen hypotheekschuld, u een vrijstelling krijgt die even groot is als het bedrag van het eigenwoningforfait. In bovenstaand voorbeeld zou u dus aan de ene kant € 1.875,00 bij uw inkomen moeten optellen. Aan de ander kant krijgt u een vrijstelling van € 1.875,00. Per saldo betaalt u daardoor geen extra belasting omdat u een eigen woning heeft. 

Deze regeling geldt ook voor mensen met een kleine hypotheekschuld. Is het eigenwoningforfait hoger dan het bedrag dat u aan hypotheekrente aftrekt, dan mag u het bedrag salderen. Wij laten dit met een voorbeeld zien:

Stel dat u voor uw eigen woning € 1.200,00 eigenwoningforfait moet aangeven. Aan rente en aftrekbare kosten hebt u € 1.000,00 betaald. Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200,00.

Aflosboete

Veel burgers hebben deze maatregel in 2005 ervaren als een stimulans om hun hypotheek versneld af te lossen. Velen zijn boos dat, nu zij dit gedaan hebben, de nieuwe regering het voornemen heeft om de wet Hillen af te schaffen waardoor zij in de toekomst ook het eigenwoningforfait bij hun belastbaar inkomen moeten optellen. In de media wordt daarom gesproken over ‘aflosboete’.

Effecten verdeeld over 30 jaar

De afschaffing van de wet Hillen zal gespreid over een periode van maar liefst 30 jaar gebeuren. Voor iemand met een woning met een waarde van € 250.000,00 en een inkomen van meer dan € 68.000,00 betekent dit in de komende 10 jaar men gemiddeld € 10,- per maand duurder uit is dan nu. Bij ouderen met een klein pensioen is dit gemiddeld € 5,00 per maand.

Als financieel adviseur begrijpen wij dat veel mensen boos zijn. Maar kijken wij naar de financiële effecten, dan denken wij dat de effecten voor de meeste van onze relaties op te vangen zijn. Heeft u vragen over de uitwerking van deze maatregel voor uw persoonlijke situatie of maakt u zich toch zorgen? Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn uw financieel belangenbehartiger en zijn u graag van dienst.

 

Actueel Nieuws

  • Machtigingsregistratie Serviceberichten

    De belastingdienst heeft de afgelopen dagen brieven verzonden met als onderwerp machtigingsregistraties Serviceberichten. Dit wil zeggen dat wij als uw belastingadviseur uw toestemming nodig hebben om een kopie van uw belastingaanslagen te ontvangen.  

    Lees meer...  
  • nieuwe website

    Onze website wordt vernieuwd!

    Lees meer...
Meer nieuws